Sản phẩm

Hiển thị tất cả 6 kết quả

  Chả Bò Thượng Hạng Tạo Hùng

  Chả Bò Thượng Hạng Tạo Hùng

  ➤ Đóng gói cây 500gr
  ➤ Bảo quản: Ngăn đông tủ lanh
  ➤ Hạn dùng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất
  ➤ Do đặc thù sản phẩm phải bảo quản đông lạnh nên Tạo Hùng chỉ nhận ship sản phẩm này ở khu vực TP.HCM và Bình Dương.
  ➤ Sản xuất tại Lạp Xưởng Tạo Hùng
  ** Đơn có giá trị hàng trên 1.000.000đ được hỗ trợ 30.000đ phí ship

  210.000 
  Chả Heo Tạo Hùng

  Chả Heo Tạo Hùng

  ➤ Đóng gói cây 500gr
  ➤ Bảo quản: Ngăn đông tủ lanh
  ➤ Hạn dùng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất
  ➤ Do đặc thù sản phẩm phải bảo quản đông lạnh nên Tạo Hùng chỉ nhận ship sản phẩm này ở khu vực TP.HCM và Bình Dương.
  ➤ Sản xuất tại Lạp Xưởng Tạo Hùng
  ** Đơn có giá trị hàng trên 1.000.000đ được hỗ trợ 30.000đ phí ship

  110.000 
  Giò Thủ Tạo Hùng

  Giò Thủ Tạo Hùng

  ➤ Đóng gói cây 1kg
  ➤ Bảo quản: Ngăn đông tủ lanh
  ➤ Hạn dùng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
  ➤ Do đặc thù sản phẩm phải bảo quản đông lạnh nên Tạo Hùng chỉ nhận ship sản phẩm này ở khu vực TP.HCM và Bình Dương.
  ➤ Sản xuất tại Lạp Xưởng Tạo Hùng
  ** Đơn có giá trị hàng trên 1.000.000đ được hỗ trợ 30.000đ phí ship

  200.000 
  Lạp Xưởng Bò Thượng Hạng

  Lạp Xưởng Bò Thượng Hạng

  ➤ Đóng gói cây 500gr
  ➤ Bảo quản: Ngăn đông tủ lanh
  ➤ Hạn dùng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
  ➤ Sản xuất tại Lạp Xưởng Tạo Hùng
  ** Đơn có giá trị hàng trên 1.000.000đ được hỗ trợ 30.000đ phí ship

  170.000 
  Lạp Xưởng Heo Thượng Hạng

  Lạp Xưởng Heo Thượng Hạng

  ➤ Đóng gói cây 500gr
  ➤ Bảo quản: Ngăn đông tủ lanh
  ➤ Hạn dùng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
  ➤ Sản xuất tại Lạp Xưởng Tạo Hùng
  ** Đơn có giá trị hàng trên 1.000.000đ được hỗ trợ 30.000đ phí ship

  130.000 
  Lạp Xưởng Trứng Muối

  Lạp Xưởng Trứng Muối

  ➤ Đóng gói cây 500gr
  ➤ Bảo quản: Ngăn đông tủ lanh
  ➤ Hạn dùng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
  ➤ Sản xuất tại Lạp Xưởng Tạo Hùng
  ** Đơn có giá trị hàng trên 1.000.000đ được hỗ trợ 30.000đ phí ship

  155.000